Sứ mệnh – Tầm nhìn – Khát vọng

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Khát vọng

  SỨ MỆNH

  SỨ MỆNH

  •  Kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.

  • Phụng sự cộng đồng bằng những dịch vụ hoàn hảo và dòng sản phẩm chất lượng, đẳng cấp vì một xã hội    “Khỏe – Đẹp – Thịnh vượng”

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

  • Bằng khát vọng và niềm tin cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, 168 group phấn đấu trở thành doanh nghiệp lớn mạnh trong nền kinh tế chia sẻ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

ƯỚC MƠ - KHÁT VỌNG

ƯỚC MƠ - KHÁT VỌNG

  • Liên kết con người Việt cùng nhau xây dựng Thương hiệu Việt trở nên vững mạnh.

  • Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và sự hưng thịnh quốc gia, nâng tầm vị thế của người Việt trên trường Quốc tế.

  • Trở thành biểu tượng của sự hợp tác an toàn – đầu tư hiệu quả cho mọi người.